Okolie

Železnô

V rekreačnej osade Železnô boli v minulosti klimatické kúpele a potom detská ozdravovňa.

Železnô je od Ružomberka je vzdialené asi 29 km. Administratívne je súčasťou obce Partizánska Ľupča.

O vznik detskej ozdravovne sa najviac zaslúžil známy vedec a spisovateľ Ivan Stodola. Tá fungovala do roku 2017. Odvtedy je areál v správe Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Areál je v súčasnosti využívaný na účely rekreácie. Dá sa tu občerstviť, aj ubytovať. Nachádza sa v nadmorskej výške 970 metrov.

Zo Železného vychádza zeleno značený turistický chodník. Ak sa ním vydáte severozápadným smerom, tak vás dovedie na vrch Salatín. Ten je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie. Z jeho vrcholu je výhľad na všetky strany, je však zarastený kosodrevinou, a zaujímavejší výhľad sa vám odkryje, keď sa od vrcholu posuniete kúsok ďalej po značených chodníkoch.
Viac informácií o Salatíne nájdete TU

Ak sa ním vydáte opačným smerom na juhovýchod, tak vás dovedie do banskej osady Magurka.

Popri Železnom prechádza aj červeno značená cyklotrasa, ktorá spája Partizánsku Ľupču a Liptovskú Lúžnu.

Povyše Železného sa k nej pripája žlto značená cyklotrasa, ktorá ide súbežne s už spomínaným zeleným turistickým chodníkom a oba vás dovedú do osady Magurka.

Zaujímavosťou je, že tu známy slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav napísal časť svojho najznámejšieho diela Hájnikova žena.