Kam ísť

Kríž Černová, pri krížovej ceste

Kríž sa nachádza v lese nad ružomberskou mestskou časťou Černová. Je umiestnený na lúčke pri lesnej zvážnici v blízkosti kopca Hôrky. Nachádza sa 1,5 km od zastávky MAD “Čutkovská dolina”.

– Kríž je drevený s plechovou podobizňou Krista.
– Kríž je orientovaný na východ.
– Ramená a vrchol kríža sú prekryté plechom.
– Na kríži sa nachádzajú dve sošky svätíc.
– Popri kríži vedie krížová cesta.
– Popri kríži vedie červeno značený turistický chodník z Černovej cez Šiprúnske sedlá na Podsuchú.
– Kríž sa nachádza vo Veľkej Fatre v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.