Čo robiť

034 Symbolické delo - Pamätník SNP

Pamätník Symbolické delo je pripomienkou nezdolnosti a vytrvalosti povstaleckých vojakov obranného podúseku Biely Potok VI. taktickej skupiny I. československej armády na Slovensku pod velením majora Miloša Vesela (generálmajora i.m.) pôsobiacich v okolí Bieleho Potoka počas 2. svetovej vojny. Vystavený sovietsky 76,2mm divízny kanón vz. 42/ZIS-3/ bol jeden z najlepších diel 2. svetovej vojny. Jednalo sa o univerzálny kanón, ktorý bolo možné použiť aj ako ľahkú húfnicu s dostrelom 13 km.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri pamätníku s delom v pozadí
b,) pod pamätníkom s náučnou tabuľou v pozadí

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Pamätník sa nachádza na južnom okraji Ružomberka na skalnom brale nad hlavným cestným ťahom do Banskej Bystrice. Od centra Ružomberka je vzdialený 2,3 km (vzdušnou čiarou).

Doprava:
Prímestským autobusom: zastávka „Ružomberok,,tehelňa“
Autobusom MHD: zastávka „Tehelňa“
Autom: parkovanie pri reštauračných zariadeniach v blízkosti

Vzdialenosť:
Od zastávky MHD „Tehelňa“ a zastávky prímestských autobusov „Ružomberok,,tehelňa“ je pamätník vzdialený asi 500 metrov. Presun zo zastávky autobusu k pamätníku trvá do 10 minút.

Popis cesty:
Od zastávky MHD „Tehelňa“ a zastávky prímestských autobusov „Ružomberok,,tehelňa“ prejdeme cez hlavnú cestu s využitím prechodu pre chodcov. Chodník popri ceste nás vedie popri reštauračných zariadeniach k miestu, kde sa pár metrov vľavo od cesty nachádza skalné bralo s delom a náučnou tabuľou pod ním. Samotný chodník k delu vedie tesne popri brale z ľavej strany. Chodník zvykne byť zarastený zeleňou.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Popis cesty s fotkami:

Od zastávky MHD „Tehelňa“ a zastávky prímestských autobusov „Ružomberok,,tehelňa“ prejdeme cez hlavnú cestu s využitím prechodu pre chodcov. Za prechodom pokračujeme doprava.


Chodník popri ceste nás vedie popri reštauračných zariadeniach.


V mieste, kde odbočuje poľná cesta doľava (za kovovým plotom), sa vyberieme doľava ku garážam.

Vpravo za garážami sa nachádza skalné bralo s delom a náučnou tabuľou pod ním.


Chodník k delu vedie tesne popri brale z ľavej strany. Chodník zvykne byť zarastený zeleňou.

Strmší výstup so schodíkmi na bralo a pamätník s delom je pred nami.