Kam ísť

Studnička pod Šimiacim, Černová

Studnička sa nachádza vedľa cesty v Čutkovskej doline pod lokalitou Šimiace. Je postavená na trávnatom páse medzi cestou a Čutkovským potokom. K studničke vás dovedie značený turistický chodník, cyklotrasa alebo náučný chodník od rekreačného areálu na začiatku doliny. Od areálu je vzdialená asi 1,3 km.

Informácie:
– Studničku tvorí kamenný základ, na ktorý je postavená drevená konštrukcia.
– Studnička je prekrytá plastovým šindľom.
– Voda vyviera zo štrkového podložia pod studničkou.
– Voda zo studničky odteká rozmočeným terénom do Čutkovského potoka.
– Voda v studničke sa naberá načretím.
– Pri studničke sa nachádza sedenie.
– Studničku často využívajú návštevníci doliny.
– Studnička sa nachádza v pohorí Veľká Fatra v Ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Popri studničke prechádza zeleno značená cyklotrasa z Černovej do Ľubochne.
– Popri studničke prechádza žlto značená cyklotrasa z Vtáčnika na ružomberskú kalváriu.
– Popri studničke prechádza modro značená turistická trasa z Čutkovskej doliny cez Malinné do Ružomberka.
– Popri studničke prechádza náučný chodník Známa neznáma.