Kam ísť

Galéria Ľudovíta Fullu

Galéria Ľudovíta Fullu je uzatvorená z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie.

Galéria Ľudovíta Fullu ponúka svojim návštevníkom výtvarné dielo ružomberského rodáka Ľ. Fullu, ktorý bol jedným z najvýznamnejších slovenských umelcov 20. storočia a patril k zakladateľom moderného maliarstva a grafiky na Slovensku.

Nachádza sa v centre mesta, na ulici D. Makovického, hneď vedľa budovy Liptovského múzea.

Expozícia predstavuje najznámejšie diela Ľudovíta Fullu, ale aj niektoré menej známe diela zo záverečného obdobia umelcovej tvorby. Medzi najkrajšie obrazy patria napríklad Pastierik, čo je súčasne prvý obraz, ktorý Fulla namaľoval a bol vystavený v galérii, ďalej Dievča medzi kvetmi, Revúcka madona, Rybári, Hračky, Madona s anjelmi, Roľnícka svadba, Jánošík na bielom koni, Rysavá jalovica a mnoho ďalších. Môžeme tu vidieť aj texty Ľudovíta Fullu, ktorými komentoval svoju tvorbu a taktiež ukážky kresby, grafiky a ilustrácií.

Verejnosti je sprístupnený aj umelcov ateliér, pracovňa a časť obývacích priestorov, v ktorých žil majster Fulla. Galéria Ľ. Fullu je súčasťou Slovenskej národnej galérie.

Zaujímavosťou je, že Ľ. Fulla daroval svoje výtvarné dielo štátu. Dar obsahoval 548 malieb, kresieb a grafík. Galéria vznikla ako výsledok darovacej zmluvy medzi Ľudovítom Fullom a štátom. Maliar daroval štátu svoje dielo a štát sa zaviazal postaviť pre zbierku galériu s ateliérom a bytom. Galéria bola verejnosti sprístupnená v roku 1969. Ľ. Fulla tu prežil posledné roky svojho života.

Galéria je po architektonickej stránke značne netradičnou stavbou. Tvoria ju dva na sebe ležiace asymetricky usporiadané hranoly, pričom horný hranol je umiestnený kolmo na dolný. Výstavné priestory sú v hornej časti. Priečelie galérie zdobí mozaika navrhnutá Ľ. Fullom.

Okrem stálej expozície diela Ľ. Fullu sú v galérii pravidelne vystavené aj rôzne krátkodobé výstavy a konajú sa tu aj kultúrne a vzdelávacie podujatia, koncerty či tvorivé dielne.

Bližšie informácie o prevádzke nájdete na: https://www.sng.sk/ruzomberok