Kam ísť

Prameň pri prameni Jachym, Lisková

Prameň sa nachádza v lese pri poľovníckej chate nad turistickým rázcestníkom „Rázcestie pod Smrekom“ v lokalite Medzi Hroble, asi 3,6 km od železničnej zastávky v obci Lisková. Dostanete sa k nemu po žlto značenom chodníku z Liskovej. Následne sa vydáte doprava mierne do kopca, po modro značenom turistickom chodníku k najbližšej zvážnici a na nej doľava k asi 400 m vzdialenej chate. Od chaty pár metrov nižšie za prameňom Jachym.

Informácie:
– Voda vyteká zo skalného podložia.
– Prameň je neupravený a nevyužívaný.
– Voda z prameňa sa po pár metroch napája na vodu vytekajúcu z prameňa Jachym.