Kam ísť

Kláštor piaristov, ktorý je v súčasnosti v správe Rádu Jezuitov, bol postavený v polovici 18. storočia.

Nachádza sa v centre mesta, na Námestí A. Hlinku, je spojený s kostolom Povýšenia sv. Kríža.

Rehoľná rezidencia je spolu s týmto kostolom a budovou bývalého štátneho reálneho gymnázia súčasťou barokového komplexu kolégium piaristov.

Komplex je jednou z hlavných dominánt mesta, je reprezentantom kláštorných budov školského typu. V západnej časti areálu, za budovou rezidencie, sa rozprestiera plocha peknej kláštornej záhrady.

Kláštor pôvodne nemal kostol, iba kaplnku. Kostol Povýšenia sv. Kríža bol postavený neskôr. Na budove je napravo od kostola umiestnený erb Jána Jakuba Löwenburga, ktorý sa zaslúžil o postavenie kláštora.