Kam ísť

Prameň v Sliačskej doline 1, Liptovské Sliače - Stredný

Prameň sa nachádza v hornej časti Sliačskej doliny pod kopcom Chlopec v lokalite Vápenica. Vyviera pod svahom 3 metre od potoka Sliačanka. Od chaty na konci doliny, kde končí asfaltová cesta, je vzdialený asi 600 m.

Informácie:
– Voda vyviera zo štrkového podložia.
– Voda z neho je ľavobrežným prítokom Sliačanky.
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Okolie prameňa je zarastené vegetáciou.
– Asi o meter nižšie sa nachádza druhý výver prameňa.
– Prameň sa nachádza v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.