Čo robiť

Značené cyklotrasy

V tejto časť stránky nájdete popisy jednotlivých značených cyklotrás. Dozviete sa základné štatistické údaje o trase, aká je dlhá, na aké ďalšie trasy sa napája, po akých povrchoch trasa vedie, o ich značení v teréne a o tom, pre koho sú vhodné. Taktiež sa dozviete, čo zaujímavé sa na danej trase, prípadne v blízkosti trasy nachádza. Trasy neopisujú priamo výlet, ktorý sa dá podniknúť, opisujú však zaujímavosti danej trasy z hľadiska potreby jej vyznačenia v nadväznosti na celkovú sieť značených cyklotrás v regióne.