Kam ísť

Prameň Chabenka, Liptovské Revúce - Vyšná Revúca

Prameň sa nachádza v lese v katastri obce Liptovské Revúce, nad Vyšnou Revúcou. Vyviera v dolinke Chabenka ústiacej do Suchej doliny, za horárnou Hajabačka. Od rázcestníka pri horárni je vzdialený asi 1,2 km. Dá sa k nemu dostať po zeleno značenom turistickom chodníku, ktorý vedie Suchou dolinou. Následne neznačeným chodníkom dolinkou Chabenka, ktorá ústi vpravo od cesty asi 700 metrov od rázcestníka pri horárni.

Informácie:
– Voda vyviera zo štrkového podložia pri chodníku.
– Prameň je neupravený a nevyužívaný.
– Prameň vyviera v pohorí Veľká Fatra na území Národného parku Veľká Fatra.