Čo robiť

Zjazdová trať: Intro

Číslo trate: 5
Dĺžka: 500 m
Priemerný sklon: 15,4 %
Prevýšenie: 77 m
Obtiažnosť: Veľmi vysoká

Je úvodnou časťou downhillovej trasy. Tvorí ju množstvo koreňov, kameňov, prírodných skokov, ale aj umelý dvoják a gap. Je určená pre „vyjazdenejších“ jazdcov. Má viacstopový charakter. Vychádza na trať číslo 4 (Monster dog), po ktorej môžete pokračovať až do samotného cieľa. Pre rozmanitosť jazdenia sa dá vyjsť aj na trate číslo 1 (Zelená) alebo 2 (Modrý zamat).