Kam ísť

Kríž vo Východnom Prašnickom sedle

Kríž sa nachádza v katastri obce Liptovské Revúce, v časti Vyšná Revúca. Je umiestnený v lese vo Východnom Prašnickom sedle. Od najbližšej zastávky autobusu „Lipt.Revúce,Vyšná Revúca,Jednota“ je vzdialený asi 3,5 km.

– Kríž je drevený s odliatkom Krista.
– Na kríži je umiestnená okrúhla strieška.
– Kríž je orientovaný na juh.
– Pri kríži sa nachádza turistický rázcestník.
– Popri kríži v minulosti viedla stredoveká cesta spájajúca sever s juhom.
– Popri kríži vedie žlto značený turistický chodník zo Suchej doliny do Horného Jelenca.
– Popri kríži vedie červeno značená európska diaľková turistická trasa E8 (Cesta hrdinov SNP).