Čo robiť

Vyhliadka na Prednom Choči v zime

Predný Choč v zime nepatrí medzi často navštevované miesta najmä pre menej zaujímavú cestu k vyhliadke, ale výhľad z cieľa trasy v peknom počasí určite stojí za námahu.

Štart a cieľ: Likavka (odstavná plocha pod hradom)
Trasa: 8,6 km (spolu tam aj späť)
Orientačný čas: 5 hodín (spolu výstup aj zostup)
Značenie: červená, späť rovnakou trasou.
Prevýšenie: 670 m
Náročnosť: Stredne náročná trasa. V závislosti od poveternostných a snehových podmienok môže byť veľmi náročná. Chodník k hradu je v zime zvyčajne prechodený, zvyšok trasy je prechodený len zriedka. Na trase sú viaceré strmé úseky, ktoré v prípade väčšieho množstva snehu môžu značne sťažiť výstup. V horných častiach trasy zvykne byť väčšie množstvo snehu. Záverečný úsek k vyhliadke je zaváľaný stromami, väčšina z nich je však prepílená a ľahko prechodná.
Bezpečnosť: Takmer celá trasa vedie lesom. Lesné zvážnice, po ktorých sa pohybujeme v úvode, sú vymyté od vody, preto treba rátať s tým, že pod snehom sa skrývajú nerovnosti a priehlbiny. V krátkom úseku za vyhliadkou na hrad Likava sa na chodníku nachádzajú zvyšky pletiva z lesnej škôlky, ktoré pre sneh nie je vidieť. Na krátkom úseku nad výrubom je chodník úzky v strmom svahu, preto je potrebné nestúpať na jeho okraj. Na najstrmších úsekoch je podklad zväčša kamenistý, preto hrozí pošmyknutie. Na samotnej vyhliadke sa nezdržiavame pri svahu, aby sme neodtrhli nafúkaný sneh. Na trase odporúčame používať turistické palice. Trasa nie je často navštevovaná, chodník preto nebýva prechodený. V prípade zhoršenia počasia alebo nedostatku času či síl sa odporúčame vrátiť. Ak trasu nepoznáte, odporúčame ju absolvovať pár dní po snežení, kedy je väčšia pravdepodobnosť, že trasu niekto prešiel a chodník bude zreteľný.

Doprava:
Autom: Parkovanie na parkovacích plochách pri hlavnej ceste E77 na ulici „Pod hradom“. (Nie vždy sú odhrnuté od snehu.)
Autobusom: Z autobusovej stanice na zastávku autobusu „Likavka,,hrad“. Zastávka sa nachádza asi 200 metrov od začiatku trasy. Priamo zo zastávky treba prejsť pomedzi rodinné domy a odbočiť doľava k mostu cez potok, kde začína naša trasa.
Taxíkom: Z centra mesta vás taxík bude stáť okolo 5€.

Trasa:
Trasa začína v obci Likavka, na odstavnej ploche na konci ulice Pod hradom, pri ceste E77. Pri moste cez potok, kde sa nachádza informačná tabuľa o hrade Likava a druhá informačná tabuľa o obci, sa napojíme na červeno značený turistický chodník, ktorý vedie z Ružomberka k hradu Likava a pokračuje ďalej až k nášmu cieľu. Prejdeme cez most a pokračujeme pár desiatok metrov ďalej k miestu, kde chodník odbočí doprava pomedzi domy. Odbočka je viditeľne označená turistickým značením a aj tabuľkou. Chodník nás vedie miernym stúpaním k diaľničnému mostu. Trasa popod most je prekrytá drevenou konštrukciou pre bezpečný prechod popod stavenisko diaľnice. Za diaľničným mostom pokračujeme k podchodu popod dočasnú obslužnú cestu k stavbe diaľnice, za ktorou sa nachádza les. Chodníček v lese nás vedie miernym stúpaním, nachádzajú sa na ňom však korene stromov, ktoré sú šmykľavé a pre sneh nemusia byť viditeľné. Záverečný úsek pod hradom je strmý, upravený ako schodisko a plný koreňov. V tomto úseku je potrebné byť obozretný najmä pri zostupe. Na ceste pod hradom, kam nás dovedie chodník, sa nachádza rázcestník turistického značenia a ten nás informuje, že sa máme vydať doľava. Spočiatku vedie cesta zvážnicou, ktorá stúpa len mierne. Neskôr sa zvážnica stratí a my pokračujeme len chodníčkom v dolinke. V závere dolinky sa chodník stočí doprava a strmším stúpaním vedie ponad svah husto zarastený mladými stromami. V závere prudšieho stúpania sa nachádza vyhliadkové miesto, odkiaľ je pekný výhľad na hrad Likava. Po chvíli sa chodník stočí doľava a pokračuje popri bývalej lesnej škôlke stále do kopca. Stúpanie sa trochu zvoľní a my prechádzame popri výrube, kde je chodník celkom úzky a zarezaný do svahu. Miernym stúpaním sa dostaneme na malú lúčku, kde chodník odbočí prudko doľava. Strmým stúpaním v úzkom kamenistom žľabe pokračujeme ďalej. Po trochu náročnejšom stúpaní sa dostávame do vrchnej časti Predného Choča, kde nás mierne stúpajúci chodník dovedie k rázcestníku „Pod Predným Chočom“, na ktorom chýba smerovník k vyhliadke, no značenie na stromoch, ktoré pozostáva z červeného trojuholníka na bielom podklade, nás poľahky dovedie až do cieľa nášho výstupu, na vyhliadku. Z vyhliadky sú pekné výhľady najmä na Veľkú Fatru a Nízke Tatry s Liptovskou kotlinou a Ružomberkom pod nimi. Po nabažení sa výhľadov sa vraciame rovnakou trasou späť na začiatok trasy.

Poznámky:
– V blízkosti začiatku trasy sa nachádza reštaurácia.
– Hrad Likava, popri ktorom prechádzame, je v zimných mesiacoch uzavretý a neprístupný.
– Po trase sa nachádza množstvo drevených smeroviek určujúcich smer, ktoré nám často pomôžu, no niekedy nás aj zmätú.
– Po trase sú rozmiestnené aj drevené lavičky, ktoré v zime zvyčajne ani nevidno.
– Trasa sa nachádza v pohorí Chočské vrchy.
– Značenie na trase je na dobrej úrovni aj na zimné podmienky, miestami ho však treba pohľadať.
– Na vrcholovej vyhliadke sa nachádza sedenie, často je však celé zasnežené.
– V prípade záujmu sa na vyhliadke môžeme zapísať do výstupovej knihy.
– Na trase je viacero popadaných stromov, ktoré poľahky prekonáme.
– Trasa nie je veľmi vhodná na prechod na lyžiach.
– V prípade, že je sneh tvrdý a šmykľavý, odporúčame použiť mačky (stúpacie železá alebo retiazky na topánky).