Kam ísť

Prameň za farmou Kramariská, Likavka

Prameň sa nachádza v doline Kramárisko za obcou Likavka. Vyviera pri križovatke spevnenej a nespevnenej zvážnice za areálom farmy / píly Kramáriská. Od ústia doliny pri hlavnej ceste E77 (59) je vzdialený asi 800 metrov.

Informácie:
– Voda vyviera v rašelinisku pod stromom päť metrov pod nespevnenou zvážnicou.
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Prameň je málo výdatný a vytvára mokraď.
– Prameň sa nachádza v pohorí Chočské vrchy.