Kam ísť

Kultúrny dom Andreja Hlinku

Kultúrny dom A. Hlinku, ktorého výstavbu inicioval Andrej Hlinka, je jednou z hlavných dominánt mesta.

Nachádza sa v centre mesta, na ulici A. Bernoláka.

Je to multifunkčná budova, ktorá sa skladá z dvoch častí: kultúrnej a hotelovej. Je centrom kultúrneho a spoločenského diania v Ružomberku.

V kultúrnej časti sa nachádza viacero priestorov, ktoré slúžia na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Sú to napríklad Veľká dvorana, Kino Kultúra, Malá konferenčná sála, Sieň slávy či telocvična Orlovňa. Okrem toho je tu tiež Informačné centrum Ružomberok, sauna a sídlia tu aj dve banky. V hotelovej časti sa okrem ubytovacích kapacít nachádzajú napríklad reštaurácia, kaviareň, bar, či kongresové priestory.

Výstavbu budovy iniciovali členovia Ružomberského Katolíckeho kruhu na čele s Msgr. A. Hlinkom a Dr. K. Mederlym. Základný kameň budovy bol položený a posvätený 19. júna 1927. Dokončenú stavbu posvätil a odovzdal do užívania 30. decembra 1928 spišský biskup Ján Vojtaššák. Na stavbu prispel veľkou finančnou čiastkou Andrej Hlinka a taktiež aj americkí Slováci.

Zaujímavosťou je, že do základného kameňa bola uložená listina s týmto textom: „Kultúrny dom tento má byť na večné veky strediskom katolíckeho hnutia nielen nášho mesta, ale aj celého Slovenska… Na tomto mieste bude stáť impozantný Kultúrny dom ružomberských katolíkov a bude hlásať životaschopnosť a silu katolicizmu. Zároveň bude hlásať slávu slovenského národa a slávu velikána slovenského národa Andreja Hlinku, ktorý jemu toto veľkolepé dielo uskutočnil.“

Budova prešla na prelome tisícročí veľkou rekonštrukciou, ktorá bola ukončená v roku 2004.