Kam ísť

Prameň Blatnivá, Černová

Prameň sa nachádza na okraji horskej lúky v lokalite Blatnivá nad Čutkovskou dolinou v katastri mesta Ružomberok. Od parkoviska v Čutkovskej doline je vzdialený asi 2,4 km. Dá sa k nemu dostať tak, že asi sto metrov za informačným panelom o lesoch v Čutkovkej doline vyjdeme na nenápadnú zvážnicu smerujúcu vľavo do lesa. Zvážnica sa po asi päťdesiatich metroch stočí doľava a strmým stúpaním po dvesto metroch prichádza na okraj luky v lokalite Blatnivá. Prameň sa nachádza asi stopäťdesiat metrov vpravo pri okraji lesa pod stromom.

Informácie:
– Prameň je upravený, no zanedbaný.
– Voda vyviera pod stromom.
– Pár metrov od prameňa je voda usmernená do rúrky pre lepšie nabratie.
– Nachádza sa v Ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Neďaleko prameňa sa nachádza sedenie pod strechou starého štálu.