Čo robiť

036 Sedem kostolov Studničná

Výrazné dolomitovo – vápencové bralo tvorí dominantu osady Studničná. Početné skalné vežičky sa týčia nad rodinnými domami ako veže kostolov, od čoho je odvodený aj jeho názov. Na najvyššej z nich je umiestnený dvojkríž. Južne od brala sa nachádza oddychové miesto s ihriskom, ktoré uvítajú najmä deti.

Upozornenie: Na bralá je zakázaný vstup.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa so skalným bralom v pozadí.

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Bralo sa nachádza severne od Ružomberka. Leží v pohorí Šípska Fatra. Týči sa v centre osady Studničná, ktorá patrí k obci Komjatná. Od centra Ružomberka je vzdialené asi 6,5 km (vzdušnou čiarou). Popri brale vedie červeno značená turistická trasa.

Doprava:
Prímestským autobusom: zastávka „Komjatná,Studničná,Panská lúka“
Autom: parkovanie je možné na odstavnej ploche pri kostole v Studničnej

Vzdialenosť:
Bralo je od zastávky autobusu „Komjatná,Studničná,Panská lúka“ vzdialené asi 500 metrov.

Popis cesty:
Od zastávky autobusu „Komjatná,Studničná,Panská lúka“ sa vyberieme dolu kopcom a hneď na najbližšej križovatke pokračujeme cestou doľava. Cesta nás dovedie na križovatku s krížom, za ktorou sa bralo nachádza. Odporúčame pokračovať cestou doľava. Na ďalšej križovatke, kde sa nachádza malý drevený mlyn, pokračujeme doprava k oddychovému miestu s pekným výhľadom na bralo.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Popis cesty s fotkami:

Od zastávky autobusu „Komjatná,Studničná,Panská lúka“ sa vyberieme dolu kopcom a hneď na najbližšej križovatke pokračujeme cestou doľava.


Cesta nás dovedie na križovatku s krížom. Pokračovať budeme cestou doľava.


Cesta nás vedie pomedzi rodinné domy.

Na ďalšej križovatke sa vyberieme doprava, dole kopcom. (Nad križovatkou si môžeme všimnúť drevený mlyn.)


Klesajúca cesta nás vedie k oddychovému miestu s pekným výhľadom na bralo.