Kam ísť

Minerálne pramene

To, čo nenájdete takmer nikde na Slovensku alebo dokonca na svete, je početnosť a rôznorodosť minerálnych prameňov na takom malom území, ako je Dolný Liptov (okres Ružomberok). Svedčí o tom aj to, že na jeho území existujú liečebné kúpele v Lúčkach, historické kúpele Korytnica, ktoré sú momentálne mimo prevádzky, avšak voda z nej sa vyváža do celého sveta, alebo veľký vodný park Bešeňová, v ktorom sa nachádzajú aj bazény s minerálnou vodou. Mnoho prameňov s čírou vodou, ktoré vás osviežia počas vašich výletov alebo vychádzok, obsahujú také množstvo rozpustných minerálov, že aj voda, ktorá sa zdá byť obyčajná, je kategorizovaná ako minerálna a niekedy obsahuje viac minerálov ako voda balená do fliaš. Hojnému výskytu týchto prameňov napomáha najmä horský terén a zloženie nerastov pod povrchom, cez ktoré voda pred výverom na povrch preteká.