Čo robiť

008 Minerálny prameň Medokýš Liptovské Sliače

Minerálny prameň Medokýš pramení na úpätí Nízkych Tatier. Prameň sa radí medzi zemité kyselky. Je pomerne silno mineralizovaný s vyšším obsahom CO2 a železa. Voda vyviera v prístrešku so sedením. Od prístrešku je výhľad na Chočské vrchy a časť Západných Tatier. Prameň je často využívaný najmä miestnymi obyvateľmi na pitie a ako miesto vychádzok.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri drevenom pútači vedľa prameňa
b,) pri prístrešku s prameňom

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Prameň sa nachádza juhozápadne od Liptovských Sliačov v časti Stredný Sliač. Vyviera pod vodojemom pri prameni potoka Zúbra. Od centra mesta Ružomberok je vzdialený 7 km (vzdušnou čiarou).

Doprava:
Prímestským autobusom: zastávka „Lipt.Sliače,Stredný Sliač,kostol“
Autom: parkovanie na odstavnej ploche pri kostole (vedľa zastávky autobusu)

Vzdialenosť:
Od zastávky autobusov a odstavnej plochy 2,2 km.

Popis cesty:
Zo zastávky pri kostole sa vyberieme smerom späť do Ružomberka. Na orientáciu nám slúži modro značená náučná cyklotrasa. Prejdeme mostom ponad riečku Sliačanka, za ktorou po chodníku vedľa cesty prechádzame popri škole k zdravotnému stredisku. Pri kaplnke vedľa križovatky odbočíme na ulicu vľavo a pokračujeme k parkovacej ploche pri futbalovom ihrisku. Smerovník s cyklistickými smerovkami nás navedie na panelovú cestu doprava. Schádzame do dolinky k potoku Zúbra. Po prejdení mosta cez potok opustíme značenú cyklotrasu a pokračujeme poľnou cestou doľava popri Zúbrej. Držiac sa okraja poľa smerujeme popri potoku k lesu. V mieste, kde začne svah mierne stúpať k lesu, prechádzame cez dva nenápadné mosty zarastené vegetáciou na druhý breh potoka. Po pár desiatkach metrov dorazíme k prístrešku, ktorý ukrýva minerálny prameň Medokýš.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návrate môžeme využiť služby pohostinstva, ktoré sa nachádza v blízkosti začiatku trasy.

Popis cesty s fotkami:

Od zastávky autobusu alebo odstavnej plochy pri kostole sv. Šimona a Júdu v Liptovských Sliačoch sa vyberieme smerom späť do Ružomberka. Na orientáciu nám poslúži aj modro značená náučná cyklotrasa, ktorá vedie našim smerom.


Na neďalekej križovatke prejdeme cez most a pokračujeme priamo. Chodníkom pri ceste prejdeme popred areál školy.

Chodník nás dovedie ku križovatke s prícestnou murovanou kaplnkou. Tu odbočíme na cestu doľava.

Cesta popri kaplnke nás vedie k odstavnej ploche pri futbalovom ihrisku.


Na konci odstavnej plochy schádzame doprava na panelovú cestu.

Cesta s peknými výhľadmi nás vyvedie z obce.

Za mostom ponad potok Zúbra odbočíme doľava a opustíme panelovú cestu a s ňou aj značenú cyklotrasu.

Spevnená cesta nás vedie popri potoku smerom k lesu. (Okolie potoka je zarastené stromami a kríkmi.)

Nenecháme sa zviesť žiadnymi odbočkami a pokračujeme popri potoku.

Prejdeme cez dva mosty zarastené vegetáciou na druhý breh potoka.


Spevnená cesta sa stratí a my lúkou pokračujeme popri potoku k prístrešku s minerálnym prameňom.