Kam ísť

Prameň pod sedlom Kalisko, Černová

Prameň sa nachádza na lúke pod sedlom Kalisko, asi 80 metrov od turistického chodníka. Voda vyviera v terénnej priehlbine z rašelinového podložia. Pár metrov od prameňa prechádza neznačený chodník zo sedla Kalisko, ktorý vás k nemu dovedie.

Informácie:
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Voda z prameňa vytvára výraznú mokraďovú priehlbinu.
– Voda sa po pár metroch stráca späť pod povrch.
– Neďaleko od prameňa vedie červeno značený turistický chodník z Černovej cez Šiprúnske sedlá na Podsuchú.
– Prameň sa nachádza v pohorí Veľká Fatra v Ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.