Kam ísť

Škola na Dončovej ulici

Budova pôvodnej meštianskej školy sa nachádza na Dončovej ulici v centre Ružomberka, v blízkosti Evanjelického kostola.

Trojpodlažná budova s pôdorysom v tvare písmena U bola postavená v roku 1925.

Nad vchodom je socha ženy so štítom, na ktorom je napísané: „Miluj vlasť, vedu a pravdu.“

Zaujímavosťou je, že v tejto budove zasadlo 28. augusta 1944 plénum revolučného národného výboru a slávnostne na ňom vyhlásili obnovenie Československej republiky.

Aj v súčasnosti budova slúži ako škola.