Kam ísť

Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku

Rímskokatolícky Kostol Povýšenia svätého Kríža, ktorý spravuje Rád Jezuitov, bol vybudovaný v roku 1806 ako prístavba Kolégia piaristov.

Nachádza sa v centre mesta, na Námestí A. Hlinku, uzatvára námestie z opačnej strany, ako radnica.

Je spolu s piaristickým kláštorom a budovou bývalého štátneho reálneho gymnázia súčasťou komplexu kolégium piaristov.

V interiéri kostola si môžeme pozrieť maľby od Jozefa Hanulu s jeho charakteristickým autorským prejavom. Asi prvú vec, ktorú si všimne návštevník kostola, je maľba nachádzajúca sa vo svätyni nad oltárom. Výjav sa viaže na výchovnú činnosť piaristov v Ružomberku, v popredí so zobrazením zakladateľa rehole sv. Jozefa Kalazanského medzi deťmi, ktoré k nemu privádza anjel. V pozadí je budova ružomberského piaristického gymnázia. V strede letiaci anjelikovia nesú erbové štíty so znakom Ružomberka (ruža) a piaristickej rehole (s kryptogramom mena Panny Márie). Vpravo je zobrazenie kostola a postava piaristu a anjela s fakľou. Na klenbe svätyne je Svätá Trojica na oblakoch, po stranách dvojica anjelov. V ďalšom poli klenby svätyne je zobrazený obľúbený námet Hanulu, Adorácia Oltárnej sviatosti dvojicou anjelov.

Za povšimnutie stoja aj kamenné sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Jozefa Kalazanského od sochára Alexandra Belopotockého na čelnej fasáde kostola.

Kostol bol postavený s pomocou finančnej podpory Andreja Zvadu – Paračku, ružomberského mešťana a podnikateľa. Je v empírovom slohu. Hlavný oltár daroval kostolu v roku 1902 veľkovaradínsky biskup Koloman Belopotocký. V roku 2011 bol do kostola nainštalovaný nový píšťalový organ, ktorým nahradili pôvodný organ z roku 1883.