Kam ísť

Bahnisko cestou na Vrchlúky, Ružomberok - Vlkolínec

Bahnisko sa nachádza pod poľnou cestou, nad Vlkolíncom, v katastri mesta Ružomberok. Od zastavaného územia Vlkolínca je vzdialené asi 250 metrov. K bahnisku sa dá dostať po žlto značenom turistickom chodníku z Vlkolínca smerom do Hrabova.

Informácie:
– Bahnisko tvorí málo výdatný prameň (priesak), ktorý je zachytený v rašelinovej jame.
– Voda z bahniska neodteká, len vsakuje do podložia alebo sa vyparuje.
– Bahnisko na napájanie využíva lesná zver.
– Popri bahnisku prechádza žlto značená turistická trasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova a žlto značená cyklotrasa spájajúca Biely Potok a Sedlo pod Sidorovom.
– Bahnisko sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Bahnisko sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Vlkolínec.