Kam ísť

Minerálny prameň "Vrt STH - 2", Stankovany

Minerálny prameň (vrt) sa nachádza v Stankovanoch v lokalite Močiar, asi 2 km od železničnej zastávky v Stankovanoch. K prameňu nás dovedie spevnená cesta vedúca popri železničnej trati smerom na západ. Po ceste vedie modro značená cyklotrasa. V mieste, kde sa cesta rozdvojí, pokračujeme smerom od trate. Prechádzame popri lese až k miestu, kde sa nám čiastočne otvorí výhľad na samotnú prírodnú rezerváciu Močiar. Tu si môžeme všimnúť skorodovanú rúru nášho vrtu trčiacu zo zeme.

Informácie:
– Evidenčné číslo minerálneho prameňa: LM – 160
– Vrt hlboký 123,5 m zachytáva vodu v triasových dolomitoch v hĺbke 28 – 37 m a vyvádza ju na povrch.
– Samotná rúra vrtu je značne skorodovaná.
– Voda z vrtu vyteká pár centimetrov nad zemou cez skorodovaný otvor.
– Vytekajúca voda okolo vrtu vytvára pomerne veľkú travertínovú plochu.
– Voda je číra, má slabý sírny zápach, chuť sírnej kyselky a obsahuje veľa rozpusteného CO2.
– Prameň sa nevyužíva a nie je k nemu ani prístupový chodník.
– Nachádza sa v Šípskej Fatre, ktorá je podcelkom Veľkej Fatry.
– Nachádza sa v Národnej prírodnej rezervácii Močiar.
– V blízkosti prameňa prechádza značená cyklotrasa.
– V blízkosti prameňa sa nachádzajú ďalšie minerálne pramene.