Kam ísť

Kríž Martinček, vstup do obce

Kríž sa nachádza v obci Martinček. Je umiestnený vedľa cesty pri vstupe do obce. Nachádza sa 300 metrov od zastávky autobusu „Martinček,,OcÚ“.

– Kríž je drevený.
– Na kríži je umiestnený zastrešený rámik s obrázkom svätcov.
– Kríž je orientovaný na východ.