Kam ísť

Prameň pri Medvedej ceste panel 4 dolný, Ružomberok

Prameň sa nachádza v Hrabovskej doline pod vrchom Haliny. Vyviera vo svahu nad spevnenou cestou pod lokalitou Nižné jamy. Od centrálneho parkoviska v Hrabovskej doline je vzdialený asi 2,1 km. Dostať sa k nemu dá po náučnom chodníku Medvedia cesta.

Informácie:
– Voda vyviera zo skalnatého podložia v skopanom svahu vedľa cesty.
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Popri prameni prechádza náučný chodník Medvedia cesta.
– Neďaleko prameňa sa nachádza náučný panel.
– Nachádza sa v Ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.