Kam ísť

Prameň Príkro, Ružomberok - Vlkolínec

Prameň sa nachádza medzi Bielym Potokom a Vlkolíncom v dolinke nazývanej Príkro v katastri mesta Ružomberok. Od zastavaného územia mestskej časti Biely Potok je vzdialený asi 600 m. Do blízkosti prameňa sa dá dostať po žlto značenom turistickom chodníku spájajúcom Biely Potok a Vlkolínec.

Informácie:
– Voda je z podložia vyvedená plastovou rúrkou do malého jazierka. Z neho kovovou rúrkou vteká do druhého jazierka a z neho ďalšou rúrkou do tretieho jazierka. Z posledného jazierka vyteká plastovou rúrkou von.
– Jazierka slúžia na napájanie zveri.
– Voda z prameňa pri odtoku vytvára vápencový sediment penovec (mäkký travertín).
– Prameň údajne nezamŕza ani v najväčších zimách.
– V blízkosti prameňa sa nachádza poľovnícky posed a krmelce pre lesnú zver.
– Asi 100 m od prameňa prechádza žlto značený turistický chodník.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Vlkolínec.