Kam ísť

Prameň nad pamätníkom SNP v Ludrovskej doline

Prameň sa nachádza vedľa potôčika v dolinke Droždivá, ktorá ústi do Ludrovskej doliny. Od turistického rázcestníka „Ludrovská dolina, Pamätník SNP“ a samotného pamätníka v Ludrovskej doline je vzdialený asi 100 metrov. Dostať sa k nemu dá popri potôčiku v uvedenej dolinke.

Informácie:
– Prameň vyviera asi 3 metre vpravo od koryta potoka.
– Voda vyviera zo štrkového podložia zarasteného vegetáciou.
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Prameň sa dá identifikovať podľa machu pri koryte potoka.
– Voda z prameňa je ľavým prítokom potôčika v dolinke.
– Prameň sa nachádza v katastri Ružomberka v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.
– V blízkosti prameňa prechádza červeno značený turistický chodník z Ludrovej cez Salatín do Liptovskej Lúžnej.