Kam ísť

Kostol všetkých svätých v Ludrovej

Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých sa nachádza v obci Ludrová, z centra Ružomberka je vzdialený asi 6 km.

Klasicistický kostol, ktorý leží na na vršku Stráňa, bol postavený v roku 1825. Na jeho výstavbe sa vtedy podieľali všetci obyvatelia a finančne na ňu prispel aj cisár František Jozef I. Na jeho mieste stála predtým drevená zvonica. Kostol je prístupný krytým schodiskom.

Hlavný oltár Panny Márie kráľovnej všetkých svätých je z roku 1901. Okrem neho sú tu ešte bočné oltáre Najsvätejšieho srdca Ježišovho a Nepoškvrneného srdca Panny Márie.

Nad vchodom do sakristie je umiestnený obraz Všetkých svätých, ktorý namaľoval Alexander Belopotocký z Ružomberka. Ten vyhotovil aj ďalšiu maliarsku a rezbársku výzdobu v kostole. Pôvodne bol ústredným obrazom hlavného oltára. V popredí obrazu sú dvaja kľačiaci muži, ktorí pozerajú nahor smerom k Svätej Trojici. Napravo je sv. Peter oblečený v modrom plášti. V pravej ruke drží otvorenú knihu a dva kľúče. Symbolizuje všetkých nasledovníkov Ježiša Krista. Naľavo je kráľ Dávid oblečený v červenom plášti. Ruky má zopnuté a na zemi pri ňom leží harfa. Okrem nich je tu napríklad zobrazený Ján Krstiteľ s krížom v ruke a bradatý sv. Ondrej. Všetky postavy tiež pozerajú smerom hore na Svätú Trojicu. Vpravo na oblakoch je sv. Michal Archanjel s helmou a štítom s hebrejským nápisom. Spolu s ním sú na oblakoch aj anjeli. Na vrchnom oblaku je kľačiaca Panna Mária so zopnutými rukami. Otočená je k Svätej Trojici: Ježišovi Kristovi držiacemu kríž, Bohu Otcovi a holubici so svätožiarou, ktorá symbolizuje Ducha Svätého.

Prvým oltárnym obrazom bol obraz Panny Márie, neskôr umiestnený v priestore určenom na spoveď. Zaujímavý je aj obraz Obetovanie Izáka. Lavice pochádzajú z čias stavby kostola.