Kam ísť

Prameň v Droždivej dolinke ľavý, Ludrovská dolina

Prameň sa nachádza v lese, v hornej časti dolinky Droždivá, ktorá ústi do Ludrovskej doliny. Od turistického rázcestníka „Ludrovská dolina, Pamätník SNP“ a samotného pamätníka v Ludrovskej doline je vzdialený asi 850 metrov. Dostať sa k nemu dá popri potôčiku v uvedenej dolinke.

Informácie:
– Voda vyviera z tufovo – hlineného podložia z bočnej strany zárezu zvážnice.
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Voda z prameňa vytvára pravý prítok potôčika v dolinke.
– Od žlto značeného turistického chodníka z Ludrovskej doliny na Ostré je vzdialený asi 70 metrov. Nevedie k nemu však žiadny chodník.
– Prameň sa nachádza v katastri Ružomberka v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.