Kam ísť

Vyhliadka Štyri chotáre pod vrchom Hrádok

Vyhliadkové miesto na križovatke poľných ciest v mieste stretu katastrov štyroch obcí.

Nachádza sa severne od Ružomberka, blízko obce Komjatná. Patrí do pohoria Oravská vrchovina, konkrétne časti Podchočská brázda. Vyhliadka sa nachádza vo výške 717 m n. m. Od centra Ružomberka je vzdialená 9 km (vzdušnou čiarou). Vyhliadku tvorí lúka pod lesom, na ktorej je umiestnená drevená vežička a sedenie. Vyhliadka poskytuje výhľad najmä na západ, sever a juh. Vyhliadkové miesto je pri pohľade z diaľky nevýrazné. Z blízkeho okolia je viditeľná drevená vežička.

Dá sa ňu dostať neznačenou poľnou cestou z obce Komjatná, alebo značenou cyklotrasou z obcí Jasenová a Žaškov.

K vyhliadke sa môžeme dostať z Komjatnej (od turistického rázcestníka pri autobusovej zastávke „Komjatná,,Pod Stráňou“). Trasa nie je značená. Od smerovníka, ktorý smeruje na tri smery, sa treba vybrať mierne do kopca, štvrtou cestou, na ktorú smerovníky neukazujú. Cesta vedie na kopček, kde končia domy a začínajú polia. V tomto mieste sa nachádza drevený kríž. Cesta odbočí doprava a mierne klesá nadol. Na najbližšej križovatke treba odbočiť doľava a pokračovať dolu kopcom na ďalšiu križovatku. V križovatke treba pokračovať priamo hore kopcom po poľnej ceste smerujúcej mierne doprava na hrebeň. Na hrebeni sa treba vybrať opäť doprava smerom k stožiarom vysokého napätia. Poľná cesta vedúca po hrebeni prejde popod stĺpy a paralelne s nimi (vľavo od nich) pokračuje až k lesíku, kde sa vyhliadka nachádza.

Z vyhliadky je možné obdivovať vrcholy Ostré, Hrdošnú skalu, Kečku, Kútnikov kopec, Kopu, Šíp, Poludňový grúň, Osnicu, Stoh, Veľký Rozsutec, Kubínsku hoľu a iné menej výrazné kopce.

Poznámky:
– Vystupuje sa na ňu celoročne.
– Za daždivého počasia a po dažďoch je cesta blatistá.
– Výstup z Komjatnej trvá približne 0:45 hodiny.
– Na vyhliadke sa nachádza drevená vežička s dvojkrížom na vrchole.
– Na vyhliadke sa nachádza sedenie.
– Na vyhliadke sa nachádza drevený kríž.
– Pár metrov pod vyhliadkou, smerom na Komjatnú, sa nachádza lavička s výhľadom na Veľký Choč.
– Priamo na vyhliadke sa katastre obcí nestretajú, stretávajú sa na dvoch bodoch asi 150 m od nej. V jednom bode sa stretajú obce (Komjatná, Žaškov a Oravská Poruba) a v druhom (Komjatná, Jasenová a Oravská Poruba).