Kam ísť

Kostol sv. Cyrila a Metoda v Ivachnovej

Rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda sa nachádza v obci Ivachnová, z centra Ružomberka je vzdialený asi 9 km.

Moderný kostol bol vysvätený v roku 1993 za prítomnosti biskupa F. Tondru. Zasvätený je sv. Cyrilovi a Metodovi.

V modernej kostolnej vežičke sa nachádzajú tri zvony: zvon sv. Cyrila a sv. Metoda, zvon sv. Benedikta a zvon sv. Michala.

Zaujímavosťou je, že vo vnútri kostola je vzácna relikvia, ktorá stráži kvapku krvi pápeža Jána Pavla II.

Kostol je v správe farnosti v Liptovskom Michale.