Kam ísť

Meštiansky pamätný dom rodiny Houdekovcov

Meštiansky pamätný dom sa nachádza v centre Ružomberka, na ulici Podhora č. 11.

Dvojpodlažný dom bol postavený v roku 1858. Patril známej ružomberskej rodine Houdekovcov. Jej príslušníci sa veľmi zaslúžili o rozvoj Ružomberka, veľký význam zohrali aj v celoslovenskom meradle. Známy je napríklad Ivan Houdek, ktorý patril k zakladateľom legendárneho časopisu Krásy Slovenska. Ten vychádza dodnes. Fedor Houdek bol zase významný národohospodár, politik a publicista. Istú dobu bol dokonca aj ministrom československej vlády. Ich otec Jozef bol zase spoluzakladateľom Ružomberského účastinárskeho spolku, papierne v Ružomberku či fabriky v Bielom Potoku.

Budova bol aj prvým sídlom Slovenskej banky.

V súčasnosti je dom využívaný na obchodné účely.