Kam ísť

Kostol Obetovania Pána v Liptovských Revúcach

Rímskokatolícky kostol Obetovania Pána sa nachádza v obci Liptovské Revúce, z centra Ružomberka je vzdialený asi 24 km.

Kostol, ktorý stojí v Stredných Revúcach, bol dostavaný v roku 1819, jeho stavba trvala 17 rokov. Zasvätený bol Očisťovaniu Panny Márie, teda Obetovaniu Pána. Ku kostolu vedie kryté schodisko. Pôvodne bol v obci starší drevený kostol, ten bol však po dostavaní nového kostola zbúraný.

Nad vchodom do kostola je nápis, ktorý datuje jednak stavbu už spomínaného staršieho dreveného kostola (1694) a jednak stavbu tohto nového kostola (1819).

Oltáre, kazateľnica, krstiteľnica a lavice sú pôvodné z čias stavby kostola.

V kostole sa nachádzajú maľby od známeho maliara Jozefa Hanulu, rodáka z Liptovských Sliačov, ktorý ich vytvoril začiatkom 20. storočia. Z týchto malieb stojí za povšimnutie napríklad obraz Obetovanie Ježiša, ktorý sa nachádza na oltári. Okrem toho sú zaujímavé aj ďalšie jeho obrazy, ako napríklad Kristus žehná revúckemu ľudu, Klaňanie troch kráľov a Klaňanie pastierov. Do obrazov maliar zakomponoval aj okolitú horskú krajinu a miestnych ľudí.

Dominantou hlavného oltára Očisťovania Panny Márie je už spomínaný obraz Obetovanie Ježiša. V popredí na schodíkoch kľačí mládenec s kadidelnicou, nad ním stojí veľkňaz s malým Ježiškom na rukách. Za ním je pult, na ktorom je položená otvorená kniha. Vpravo dolu kľačí na schodíkoch Ježišova matka Mária. Nad ňou stoja sv. Joachim a sv. Anna.

Kazateľnica pochádza z 19. storočia. Na jej strieške je nadstavec a na ňom je zobrazená kniha s písmenami alfa a omega, lemujú ju oblaky a lúčová svätožiara. Za povšimnutie stojí aj krstiteľnica, ktorá je na vrchole zakončená ríšskym jablkom.

Jedným z najvzácnejších je v kostole obraz Ukrižovanie od Maximiliána Ratskaya. Na obraze je zobrazený ukrižovaný Ježiš Kristus. Naľavo od kríža stojí jeho matka Mária, zaklonená dozadu, pričom ju podopiera apoštol Ján. Napravo od kríža kľačí Mária Magdaléna, ktorá si pravou rukou podopiera hlavu.

Za povšimnutie stojí aj socha sv. Ondreja.