Kam ísť

Krížik Černová, Krstá hora

Krížik sa nachádza na horských lúkach na Tlstej / Krstej hore nad ružomberskou mestskou častou Černová. Je umiestnený na lúke pri turistickom chodníku v mieste, kde sa konávajú občasné bohoslužby. Nachádza sa 5 km od zastávky MAD “Čutkovská dolina”.

– Krížik je nerezový so soškou Krista.
– Krížik je orientovaný na východ.
– Krížik je upevnený o stôl / oltárik.
– Pri krížiku sa nachádza sedenie.
– Popri krížiku vedie červeno značený turistický chodník z Černovej cez Šiprúnske sedlá na Podsuchú.
– Krížik sa nachádza vo Veľkej Fatre v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.