Kam ísť

Vodná elektráreň v Ľubochni

Historická vodná elektráreň sa nachádza v obci Ľubochňa, z centra Ružomberka je vzdialená asi 14 km. Aj po sto rokoch pracuje len s malými úpravami s pôvodným technickým vybavením.

Postavená bola v roku 1904 na mieste hámru na spracovanie železa. Kanál privádzajúci vodu pôvodne do hámru slúžil potom elektrárni. Kanál je dlhý viac než 500 metrov.

Elektráreň pozostáva z turbínovej haly, rozdeľovne vody a prítokového kanálu so stavadlom a priepustom. Turbínová hala má obdĺžnikový pôdorys. Člení sa na tri miestnosti: strojovňu s rozvodňou a dve prevádzkové miestnosti. Tu je sústredená samotná výroba elektriny.

Zariadenie dodala firma Ganz a zostalo v podstate zachované dodnes. V elektrárni sú aj dve veľké Francisove turbíny, pred ktorými vraj s obdivom zastal aj tvorca moderných turbín profesor Kaplan so svojimi žiakmi pri návšteve elektrárne. Zaujímavosťou je, že tieto turbíny boli zo začiatku umiestnené vonku z dôvodu, že ešte nebola dostavaná elektrárenská budova. Tu na ne nepriaznivo vplývalo počasie. Okrem toho je tu aj malá turbína, ktorá slúži na spúšťanie dvoch hlavných turbín.

Rozdeľovňa vody je situovaná v menšej obdĺžnikovej budove povyše turbínovej haly.

Elektráreň v minulosti slúžila na pohon elektrických lokomotív lesnej úzkorozchodnej železnice, ktorá viedla Ľubochnianskou dolinou. Zaujímavosťou je, že táto lesná železnica bolo prvou elektrifikovanou železnicou takéhoto typu v strednej Európe. Okrem toho dodávala elektrickú energiu aj neďalekej píle, kúpeľom a osvetleniu v obci. V 60. rokoch boli elektráreň aj železnica odstavené. Dlhé roky potom chátrala, spadla na nej strecha, časť areálu slúžila ako smetisko.

V 90. rokoch bola elektráreň zrekonštruovaná a v súčasnosti je v prevádzke a dodáva elektrický prúd do verejnej siete. Historické prvky z doby vzniku elektrárne zostali zachované. Voda k elektrárni priteká prívodným kanálom. Riečka Ľubochnianka sa na začiatku privádzacieho kanála delí na dva prúdy. Časť sa vlieva do prívodného kanála a časť pokračuje korytom Ľubochnianky. Odtokový podzemný kanál je dlhý 500 metrov. Ten vyúsťuje do hlavného koryta pri parku.

Po dohode je možná prehliadka hydroelektrárne. V jej priestoroch sú vystavené obrazové panely, na ktorých sa nachádzajú informácie o histórii tejto technickej pamiatky.