Čo robiť

Podšíp je malebná, romanticky pôsobiaca osada s niekoľkými drevenicami. Okrem krásnej scenérie ponúka aj výhľady na hrebeň Malej Fatry a bralá Šípa. Rôzne veľké zrubové domčeky sú ukážkou tradičnej ľudovej kultúry Liptova. Podobne ako Vlkolínec si aj Podšíp vďaka izolovanosti od okolia zachoval svoj nefalšovaný ráz. Osada mala kedysi stálych obyvateľov, ktorí ju opustili v 50. rokoch 20. storočia. Dreveničky v súčasnosti využívajú na rekreačné účely najmä potomkovia tunajších obyvateľov zo Stankovian.

Upozornenie: Celou trasou vedie cyklotrasa, zvýšte preto pozornosť, najmä pri úsekoch v lese.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri turistickom smerovníku „Podšíp“
b,) na lúke s dreveničkami v pozadí

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Podšíp sa nachádza severozápadne od Ružomberka. Leží na okraji horských lúk pod skalným masívom vrchu Šíp. Osada so svojim okolím patrí do pohoria Šípska Fatra. S obcou Stankovany, do ktorej patrí, ju spája lesná zvážnica a strmý chodníček. Od centra Ružomberka je Podšíp vzdialený 13 km (vzdušnou čiarou). Na Podšíp vedie modro značená cyklotrasa zo Stankovian, zeleno značená turistická trasa zo Stankovian, žlto značená turistická trasa zo Stankovian cez Šíp a taktiež žlto značená turistická trasa z Dierovej.

Doprava:
Vlakom: železničná zastávka „Stankovany“
Prímestským autobusom: zastávka „Stankovany,,pri moste“
Autom: parkovanie na odstavnej ploche pri autobusovej zastávke „Stankovany,,pri moste“ za riekou Váh, alebo pri obecnom úrade v Stankovanoch.

Vzdialenosť:
Od železničnej zastávky „Stankovany“ je osada Podšíp vzdialená asi 3 km.

Popis cesty:
Z vlakovej zastávky „Stankovany“ sa vyberieme žlto značenou turistickou trasou. Tá nás vedie cestou popri železničnej trati. Po chvíli chôdze žltá trasa odbočí, my však pokračujeme stále po ceste vedľa železničnej trate. Za poslednými domami, mierne na kopci, cesta opäť klesne k železničnej trati. Tam sa k nám zľava pripojí zeleno značený turistický chodník. Ním budeme pokračovať až do nášho cieľa. Pokračujeme ešte pár desiatok metrov popri trati k rázcestníku „Rybka“. Pri ňom opustíme cestu a vojdeme do lesa. Miestami strmo stúpajúci chodník nás vyvedie na lesnú zvážnicu, ktorou len prejdeme na druhú stranu a pokračujeme lesom az na lúku, na okraji ktorej sa nachádza osada Podšíp. Na návrat môžeme využiť rovnakú trasu, alebo asi o dva kilometre dlhšiu cyklotrasu po miernejšie klesajúcej zvážnici, z ktorej sú miestami pekné výhľady.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návšteve osady môžete využiť služby občerstvenia pri železničnej zastávke.

Popis cesty s fotkami:

Z vlakovej zastávky „Stankovany“ sa vyberieme k priecestiu, pri ktorom sa nachádza turistický rázcestník.


V úvode sa vyberieme žlto značeným turistickým chodníkom smerom na Šíp. Ten vedie cestou pri železničnej trati. Našim smerom vedie aj modro značená cyklotrasa.


Na najbližšej križovatke žltá značka odbočí. My však pokračujeme priamo cez most ďalej popri železničnej trati.


Vystúpame malým kopčekom k posledným domom. Pokračujeme priamo popri trati, po spevnenej štrkovej ceste.


Po klesnutí na úroveň železnice sa k nám spod koľají pripojí zeleno značený turistický chodník. Ten nás bude viesť až do cieľa.

Po pár desiatkach metrov prichádzame k rázcestníku „Rybka“. V tomto mieste opustíme cestu a pokračujeme chodníkom vpravo do lesa.

Chodníček nás dovedie k potôčiku, pri ktorom sa nachádza drevený žliabok dovádzajúci vodu z prameňa nad chodníkom.
V úseku chodníka až po nasledujúcu zvážnicu je stúpanie najstrmšie a za vlhkého počasia alebo po daždi je chodník veľmi šmykľavý.


Chodník nás dovedie do ďalšej dolinky, kde prejdeme cez ďalší malý potôčik a vojdeme do lesa.


Chodník sa prudko stočí doprava a vychádza na okraj lesa.

Pri opätovnom vstupe do lesa máme dve možnosti. Obidve vedú na rovnaké miesto na lesnej zvážnici. My volíme chodník priamo do lesa, má menšie stúpanie, je však o niečo dlhší.


Prichádzame na zvážnicu, ktorou len prejdeme na druhú stranu a pokračujeme lesom.


Chodníček lesom má najskôr prudšie stúpanie, ktoré sa neskôr zmierni.


V mieste, kde míňame drevený kríž, vchádzame do osady Podšíp.


Pri veľkom gaštane vchádzame medzi domčeky, k miestu s lavičkami.


Nad lavičkami sa nachádza turistický rázcestník „Podšíp“.