Kam ísť

Lurdská jaskyňa Biely Potok, Trlenská dolina Jezuitská zotavovňa

Lurdská jaskyňa sa nachádza v Ružomberku, v časti Biely Potok. Je umiestnená na Vlčej skale v areáli Jezuitskej zotavovne v Trlenskej doline. Nachádza sa 800 metrov od parkoviska v Trlenskej doline pod Vlkolíncom.

– Vytvoril ju rehoľný brat Andrej Ratulovský v roku 1939 úpravou štrbiny v skale.
– Tvorili ju sochy Lurdskej Panny Márie a svätej Bernadety, ktoré zhotovil Majster Mydlo.
– Pôvodná socha Márie bola premiestnená do kostola vo Vlkolínci.
– Lurdská jaskyňa je orientovaná na juh.
– Nachádza sa pri nej provizórny oltár a sedenie.
– Lurdská jaskyňa sa nachádza vedľa skaly, ktorá svojim tvarom pripomína hlavu vlka.
– Lurdská jaskyňa je súčasťou Prírodnej pamiatky Vlčia skala.
– Lurdská jaskyňa je súčasťou Jezuitského komplexu.
– Každoročne sa k nej koná Púť k Panne Márii Snežnej.