Čo robiť

011 Drevená zvonica v Potoku

Drevená zrubová zvonička sa nachádza na okraji najmenšej dolnoliptovskej obce Potok. Malá obec ukrýva jedinú dominantu, ktorou je práve táto zvonička. Je ľahko dostupná a je od nej výhľad do okolia.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa so zvoničkou v pozadí.

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Zvonica sa nachádza na východnom okraji obce Potok pod lúkami a pasienkami. Od centra mesta Ružomberok je vzdialená 11 km (vzdušnou čiarou).

Doprava:
Prímestským autobusom: zastávka „Potok,,OcÚ“
POZOR: Autobusy, ktoré z Ružomberka prechádzajú cez Potok ďalej, nezachádzajú do obce k zastávke. Autobusy zastavia len na rázcestí pred obcou.
Autom: parkovanie pri ceste vedľa cintorína

Vzdialenosť:
Od rázcestia pred obcou Potok asi 750 m. Od cintorína 250 m.

Popis cesty:
Z rázcestia vchádzame cestou do obce. Na najbližšej križovatke pokračujeme vpravo. Tu sa nachádza zastávka autobusu „Potok,,OcÚ“. Pokračujeme popred obecný úrad k mostu cez potok. Za ním sa cesta stočí doľava a my pokračujeme popri cintoríne. Cesta nás vyvedie malým stúpaním na kopček. Vpravo nad cestou si môžeme všimnúť plechovú striešku zvonice. K zvonici vedie chodníček, ktorý sa z cesty odpojí za dvomi ihličnatými stromami vedľa cesty. Nevýrazný chodníček nás po asi 70 metroch dovedie k zvoničke.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návrate môžeme využiť služby reštauračného zariadenia, ktoré sa nachádza neďaleko vstupu do obce.

Aktualizované: 7.8.2023

Popis cesty s fotkami:

Z rázcestia vchádzame cestou do obce Potok (vpravo).

Na najbližšej križovatke, kde sa nachádza zastávka autobusu „Potok,,OcÚ“, pokračujeme vpravo.


Pokračujeme popred obecný úrad k mostu cez potok.

Za mostom sa naša cesta stočí doľava a vedie nás popri cintoríne.


Cesta nás vyvedie malým stúpaním na kopček.


Vpravo nad cestou si môžeme všimnúť plechovú striešku zvonice.

K zvonici vedie chodníček, ktorý sa z cesty odpojí za dvomi ihličnatými stromami vedľa cesty.

Nevýrazný chodníček nás po asi 70 metroch dovedie k zvoničke.


Aktualizované: 7.8.2023