Kam ísť

Studnička pri Hlivove, Likavka

Studnička sa nachádza v lese v blízkosti lokality Hlivovo pod vrchom Čebrať v Likavke, asi 0,7 km od zastavaného územia na ulici S. Nemčeka. Vyviera vedľa náučného chodníka vedúceho z Likavky. K studničke sa dostanete uvedeným chodníkom z ulice S. Nemčeka v Likavke.

Informácie:
– Studničku tvorí základ zo zabetónovaných kameňov, z ktorých vystupujú nosné drevá strešnej konštrukcie.
– Drevená strešná konštrukcia je prekrytá lepenkovým šindľom.
– Na strešnej konštrukcii je umiestnená drevená tabuľka s modlitbou.
– Voda vyviera z podkladu do betónového základu a von je vyvedená prelivovou rúrkou.
– Odtekajúca voda je premostená dreveným mostíkom.
– Popri studničke prechádza náučný chodník „Čebrať – Skalky“ z ulice S. Nemčeka v Likavke.
– Nachádza sa v Šípskej Fatre, ktorá je podcelkom Veľkej Fatry.
– Prameň využívajú najmä obyvatelia Likavky.