Čo robiť

Zjazdová trať: DH PRO

Číslo trate: 7
Dĺžka: 1 000 m
Priemerný sklon: 19,9 %
Prevýšenie: 199 m
Obtiažnosť: Veľmi vysoká

Trať sa začína na štarte a vedie k trati číslo 4 (Monster dog). Je určená pre najnáročnejších jazdcov. Tvorí ju veľa technicky komplikovaných pasáží, akými sú odklopené traverzy, strminy či koreňové a kamenisté úseky. Z DH PRO je možné pokračovať po tratiach číslo 4 (Monster dog), 1 (Zelená) alebo 2 (Modrý zamat).