Čo robiť

012 Predný Čebrať

Vyhliadka na Prednom Čebrati patrí medzi miesta vyhľadávané najmä miestnymi. Výhľad z vrcholu poskytuje jedinečný pohľad na mesto Ružomberok, Liptovskú kotlinu a okolité pohoria. Výstupová trasa k vrcholu nesie názov po Zdenkovi Hochmuthovi, na ktorého počesť je na vrchole osadená pamätná tabuľa. Vrchol je prístupný celoročne a výstup naň patrí medzi mierne náročnejšie.

Upozornenie: Vyhliadka na skalnom brale nie je nijako zabezpečená proti pádu.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri pamätnej tabuli „Zdenko Hochmuth“ na vrchole
b,) pri turistickom rázcestníku na vrchole
c,) na vrchole s výhľadom na Ružomberok v pozadí

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Predný Čebrať sa týči na sever od Ružomberka. Jeho pyramídový tvar tvorí dominantu viditeľnú takmer z celého mesta. Od centra mesta je vzdialený 1,7 km (vzdušnou čiarou). Na vrchol vedie zeleno značená turistická trasa.

Doprava:
Autobusom MHD: zastávka „Železničná stanica“
Prímestským autobusom: zastávka „Ružomberok,,AS“
Autom: parkovanie pri železničnej stanici
Vlakom: stanica „Ružomberok“

Vzdialenosť:
Od východzieho bodu medzi železničnou a autobusovou stanicou v Ružomberku 3,6 km.

Popis cesty:
Východzí turistický rázcestník sa nachádza vedľa cesty, medzi autobusovou a železničnou stanicou v Ružomberku. Od smerovníka vedie na vrchol zeleno značená turistická trasa. Značenie nás vedie popri autobusovej stanici, za ktorou odbočí doprava k železničnému prechodu pre chodcov. Za koľajnicami pokračuje vľavo paralelne so železničnou traťou. Prechádza popod most, za ktorým pred bytovými domami vojde doprava do lesa. Chodník vedie striedavo pomedzi stromy a malé lúky popri studničke na rekreačnú lúku Hlivovo. Na nej pokračuje vľavo. V prípade záujmu si na lúke môžeme oddýchnuť v prístrešku so sedením. Chodník nás z Hlivova vyvedie na lesnú cestu, z ktorej však po asi sto metroch vchádzame doprava medzi stromy. Prudšie stúpajúci chodník zarastajúcim rúbaniskom nás dovedie do lesa. Mierne stúpajúci kľukatiaci sa chodník nám potom pomáha zdolať strmé svahy. V závere pod vrcholom sa chodník viackrát rozdelí. Odporúčame využívať vždy ten s najmenším stúpaním, aby sme sa bezpečne dostali do cieľa.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návrate môžeme využiť služby reštauračného zariadenia, občerstvenia alebo pohostinstva blízko začiatku trasy.

Popis cesty s fotkami:

Od turistického rázcestníka, ktorý sa nachádza vedľa cesty, medzi autobusovou a železničnou stanicou v Ružomberku, sa vyberieme po zeleno značenej turistickej trase, ktorá nás dovedie až na vrchol.

Prechádzame popri autobusovej stanici.

Na konci autobusovej stanice využijeme prechod cez cestu a odbočíme doprava pomedzi budovy.

Obozretne prejdeme cez železničnú trať do obce Likavka.

Za železničnou tratou sa vyberieme smerom doľava, paralelne s traťou.

Na križovatke, z ktorej je pekný výhľad na náš cieľ, pokračujeme cestou doľava, ďalej popri trati smerom popod cestný most.


Pár metrov za koncom obce Likavka prichádzame k turistickému smerovníku, ktorý nás navedie doprava na chodníček pomedzi stromy.


Chodník nás vedie striedavo pomedzi stromy a malé úzke lúčne prieseky.


Hľadajúc zelené značky turistického značenia sa dostaneme k studničke, popri ktorej pokračujeme ďalej do lesa.

Chodník nás lesom a zarasteným rúbaniskom dovedie na okraj rekreačnej lúky Hlivovo.

Na lúke sa nachádza prístrešok, v ktorom si môžeme oddýchnuť.

Po odpočinku sa vrátime späť na okraj lesa a pokračujeme chodníkom do kopca.

Chodník nás dovedie na lesnú cestu, na ktorej sa vyberieme smerom doľava, mierne hore kopcom.

Po pár desiatkach metrov z cesty odbočíme doprava na chodník pomedzi stromy.

Prejdeme strmo stúpajúcim zarastajúcim výrubom až do lesa, na okraji ktorého je jeden z prvých pekných výhľadov.


Chodník lesom nás vedie kľukatou cestičkou cez les a strmšie úseky cesty zdoláva serpentínami. Je potrebné stále sledovať turistické značenie.


V závere pod vrcholom sa chodník viackrát rozdelí. Odporúčame využívať vždy ten s najmenším stúpaním.

Záverečný mierne stúpajúci chodník nás dovedie na vrcholovú vyhliadku.