Kam ísť

Zastavenie Valaská Dubová, námestie v centre

Zastavenie sa nachádza vo Valaskej Dubovej. Je umiestnené pri autobusovej zastávke na námestí v centre obce. Nachádza sa priamo na zastávke autobusu „Valaská Dubová,,OcÚ“.

– Je umiestnené na železnom podstavci vedľa autobusovej zastávky.
– Pozostáva z kovového rámu na podstavci, v ktorom je umiestnený obrázok svätcov.
– Zastavenie je orientované na sever.
– Pri zastavení sa nachádza sedenie.
– Okolo zastavenia je železný oplotok.
– Popri zastavení prechádza značená cyklotrasa.
– Popri zastavení prechádza značená turistická trasa.