Čo robiť

Ružomberok - Sidorovo - Malinô Brdo

Chodník vedúci z centra Ružomberka cez ružomberskú Kalváriu a hrebeňom Sidorova do lyžiarskeho strediska Malinô Brdo. Trasa prechádza miestami so zaujímavými výhľadmi a spája často navštevované lokality patriace priamo do mesta Ružomberok. Z trasy, ktorá je navštevovaná celoročne, sú pekné výhľady na mesto Ružomberok, Liptovskú kotlinu, Západné Tatry, časť Chočských vrchov, Nízkych Tatier, Veľkej a Malej Fatry.

Číslo trasy: 0856
Farba: Červená
Dĺžka trasy: 7,3 km
Prevýšenie: Stúpanie: cca 760 m / Klesanie: 335 m
Čas prechodu: 3:10 hod.

Popisné miesta orientácie:
1. Ružomberok, Nám. A. Hlinku 494 m
2. Kalvária 610 m
3. Sidorovo (staré značky ČSZTV pred vrcholom z roku 1975)
4. Sidorovo 1099 m
5. Sedlo pod Sidorovom 865 m
6. Vlkolínske lúky 819 m
7. Chata Skalka 860 m (neštandardné značenie pri chate napodobňujúce oficiálne značenie)
8. Malinô Brdo 927 m

Popis trasy:
Trasa začína v centre Ružomberka na Námestí Andreja Hlinku pri mariánskom stĺpe pred ružomberskou radnicou. Spoločne s modro a zeleno značenou trasou vedie historickým námestím po chodníčku cez chránenú stromovú alej na opačnú stranu námestia k bývalému piaristickému komplexu (kláštor, škola a kostol), ktorý obchádza zľava. Na najbližšej križovatke sa odpojí zelená trasa. O pár metrov sa k trase pripojí modrá cyklotrasa a spoločne s modrou turistickou vedie na začiatok ružomberskej Kalvárie, kde sa nachádza náučný panel o ružomberskej Kalvárii. Strmým stúpaním vedie pomedzi kaplnky kalvárie a okolo kostola k rázcestníku na Kalvárii. Tu sa nachádza sedenie a informačný panel o zaujímavostiach v meste s panorámou a popisom. Na druhej strane panela sa nachádza mapa bližšieho a širšieho okolia. Z Kalvárie je pekný výhľad na mesto Ružomberok s vrchom Mních nad ním, hrad Likava, Chočské vrchy a časť Západných Tatier. Pri rázcestníku sa trasa odpojí od modro značenej turistickej aj cyklistickej trasy a vedie lúkou naľavo od cesty. Prechádza popri zarastenom návrší, ktoré je bývalým doskočiskom skokanského mostíka. Na tomto mieste sa nachádza sedenie a je odtiaľ výhľad na ružomberské sídlisko Klačno a Malú Fatru v pozadí. Trasa pokračuje na lúčny hrebeň k lesu. V tomto mieste je výhľad na Ružomberok, Liptovskú kotlinu, Nízke Tatry, Chočské vrchy a Západné Tatry s časťou Vysokých Tatier. Trasa vojde do lesa a pokračuje k miestu, kde sa v minulosti nachádzal skokanský mostík, po ktorom zostali už len betónové pätky v zemi a rozhodcovská veža. Chodníček vedie lesom a za stáleho stúpania nás dovedie na miesta s výrubom, kde sa nám odkrývajú ďalšie výhľady do okolia. Môžeme vidieť časť Malej Fatry a Veľkej Fatry, Nízkych a Západných Tatier, Chočských vrchov alebo zjazdovky na Maline, Hrabovo, samotné mesto Ružomberok a Liptovskú kotlinu. Trasa pokračuje ďalej po zalesnenom hrebeni. V mieste, kde po klesaní príde do sedielka, začne opäť stúpať a tu si treba dať pozor a nenechať sa zviesť vychodeným chodníčkom popod hrebeň, ale držať sa samotného hrebeňa. Lesný chodník nás dovedie k skale. V tomto mieste chodníček schádza z hrebeňa doľava a prechádza popod skalné bralo na hrebeni. Na samotné skalné bralo „Veľkú skalu“ vedie zachádzka, ktorá nezaberie viac ako minútu chôdze. Kruhový výhľad z Veľkej skaly stojí naozaj za to, je azda najkrajším na celej trase. Na vrchole sa taktiež nachádza vrcholová kniha, do ktorej sa môžete zapísať, či skontrolovať, kto vrchol pred vami navštívil. Po krátkom klesaní hrebeň začne opäť stúpať a chodník nás pomaly dovedie k miestu, kde z neho odbočí chodník doľava smerom dolu. My sa však nenecháme zviesť a pokračujeme po hrebeni. O niečo ďalej sa hrebeň rozšíri a chodníček vedie mierne doprava, odkiaľ sa po chvíli stočí späť na hrebeň a odtiaľ je to už len pár záverečných metrov na vrchol. Neďaleko od vrcholu si môžeme za stromom všimnúť staré smerovky z roku 1975, ktoré sú po toľkých rokoch stále zachovalé. Na vrchole Sidorova sa nachádza informačný panel o hradisku, ktoré sa tu v minulosti nachádzalo a v jeho južnej časti je umiestnená vyhliadková terasa s výhľadovým panelom a vrcholovou knihou. Z vyhliadky je výhľad najmä južným smerom na časť Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Najzaujímavejší je však výhľad na osadu Vlkolínec, ktorá bola v roku 1993 pre svoju zachovalosť pôvodných drevených zrubových stavieb zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zostup z vrcholu vedie strmo klesajúcim skalným terénom, kde je potrebné často využiť ruky na pridŕžanie sa skál či stromov. Povrch je často vyšmýkaný s trčiacimi koreňmi zo zeme. Zostup nie je dlhý, avšak je potrebné pozorne voliť miesta, kam stúpame a radšej sa neponáhľame. Pri zostupe si môžeme všímať početné skalné bralá najmä vľavo od nás. V závere zostupu prichádzame na vyhliadkové miesto s výhľadom na skalnaté Haliny, kde chodník odbočí prudko doľava a po pár metroch prudkého klesania vychádza z lesa na lúku. Na lúke sa nachádza smerovník, pri ktorom odbočíme doprava a schádzame spolu so žltou turistickou a cyklistickou trasou k cestičke pri malej farme, kde sa skončí žltá cyklotrasa a pridá sa k nám modrá cyklotrasa. Na ceste odbočíme opäť doprava a schádzame k rázcestníku na Vlkolínskych lúkach. tu sa nachádza drevený prístrešok so sedením a náučný panel náučného chodníka Medvedia cesta. Pri rázcestníku opustíme trasy, ktoré sa k nám pridali a pokračujeme spolu s modrou turistickou trasou doľava na asfaltovú cestu. Cesta nás stálym stúpaním vedie popri Chate Skalka, pri ktorej sa nachádza neštandardné značenie, podobajúce sa na oficiálne turistické smerovky až na koniec trasy v stredisku Malinô Brdo.

Bezpečnosť:
Na trase je viacero častí so strmým stúpaním a klesaním, ktoré sú za mokra a aj za sucha šmykľavé. Najnebezpečnejší úsek je pri zostupe zo Sidorova smerom na Sedlo pod Sidorovom, kde je chodník veľmi strmý a vedie skalnatým, kamenistým terénom s časťami po blatistých úsekoch s množstvom šmykľavých koreňov. Vyhliadka na vrchole Sidorova je zabezpečená reťazou a kovovým zábradlím, na rozdiel od vyhliadky na Veľkej skale, ktorá nie je nijako zabezpečená. Pri prechode odporúčame mať turistické palice a dobrú protišmykovú obuv. Na trasu kvôli bezpečnosti neodporúčame brať deti pod 10 rokov a aj starším bude treba pomôcť najmä pri zostupe. Trasa tiež nie je vhodná pre osoby zo zníženou pohyblivosťou.

Značenie v teréne:
Trasa je vyznačená nedostatočne, často je potrebné zbystriť pozornosť a pohľadať značky, najmä v miestach s hustejšou vegetáciou. Úvod trasy cez mesto je vyznačený dostatočne až po ružomberskú Kalváriu, kde sa prechádza na lúku. Značenie od Kalvárie po les je nedostatočné najmä cestou späť. Lesom je značenie redšie, avšak výrazný chodník, ktorý je vychodený v teréne, nás bude viesť správnym smerom až na vrchol Sidorova. Pri zostupe je značenie v lese taktiež redšie a chodníčkov je vychodených viacero, našťastie všetky sa vždy spoja a vedú tam kam treba, do Sedla pod Sidorovom. Značenie zo Sedla pod Sidorovom späť k lesu je tiež vyznačené nedostatočne, najmä keď narastie väčšia tráva a prekryje chodníček. Zvyšok trasy až na jej koniec je vyznačený dostatočne.

Poznámky:
– Chodník je prístupný celoročne.
– Trasa ako celok nie je vhodná pre deti a pre začiatočníkov.
– Prejdenie trasy opačným smerom trvá približne 2:50 hod.
– Na začiatku trasy sa nachádza mapa Národného parku Veľká Fatra.
– V úvode trasy sa nachádza parkovisko.
– V blízkosti začiatku trasy sa nachádzajú potraviny, reštaurácie, občerstvenia a ubytovanie.
– Na začiatok trasy premávajú autobusy ružomberskej MAD (MHD).
– Na konci trasy sa nachádza reštaurácia a občerstvenie.
– Neďaleko konca trasy sa nachádza horná stanica kabínkovej lanovky.
– Na trase sa nenachádzajú upravené pramene s pitnou vodou.

Trasa bola preverená v septembri 2021.