Čo robiť

027 Kalvária Valaská Dubová

Kalvária vo Valaskej Dubovej patrí medzi menej známe lokality, ktoré vás prekvapia výhľadom. Krížová cesta pozostávajúca z kamenných zastavení vedie z obce na lúku v lokalite Žiarce. Na lúke sa nachádza Kríž Jána Pavla II. a viacero lavičiek na sedenie. Z lúky pri kríži je pekný výhľad do okolia.

Upozornenie: Vrchná časť trasy môže byť za mokra šmykľavá, najmä pri zostupe.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) na lúke s krížom Jána Pavla II. v pozadí
b,) pri zastavení číslo XII, XIII alebo XIV na lúke pri kríži

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Kalvária leží severne od Ružomberka, nad obcou Valaská Dubová. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, na úpätí Veľkého Choča. Od centra Ružomberka je vzdialená 7 km (vzdušnou čiarou). Krížovou cestou nevedie žiadny značený chodník.

Doprava:
Prímestským autobusom: zastávka „Valaská Dubová,,OcÚ“
Autom: parkovanie na záchytných parkoviskách v obci. (Najbližšie je pri cintoríne.)

Vzdialenosť:
Od východzej zastávky „Valaská Dubová,,OcÚ“ je vzdialenosť na koniec kalvárie asi 1,5 km. Na trase treba prekonať asi 150-metrové výškové prevýšenie. Orientačný čas výstupu je asi 45 minút.

Popis cesty:
Zo zastávky autobusu „Valaská Dubová,,OcÚ“ sa vyberieme hore ulicou po modro značenom turistickom chodníku. Po asi 250 metroch odbočíme zo značeného chodníka na cestu smerom doľava. Asi po 200 metroch odbočíme na lesnú cestu doprava (na rázcestí sa nachádza smerová tabuľka na kalváriu). Prechádzame popri plote ďalších asi 200 metrov na otvorené priestranstvo. Tu odbočíme doprava a prejdeme k lesu. Na okraji lesa treba pohľadať chodníček, ktorý nás vedie popri zastaveniach hlbšie do lesa. Pri zastavení číslo XI sa chodník rozdvojí a my si môžeme vybrať, či pôjdeme kratšou, no strmšou cestou rovno hore, alebo krátkou zachádzkou chodníčkom vpravo. Obidva chodníky nás po nejakých 15 minútach dovedú na vrcholovú lúku s krížom.

Na zostup odporúčame použiť trochu dlhšiu, ale menej strmú trasu.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Popis cesty s fotkami:

Zo zastávky autobusu „Valaská Dubová,,OcÚ“ sa vyberieme hore ulicou po modro značenom turistickom chodníku.


Ideme cestou vľavo hore kopcom.

Na ďalšom rázcestí pokračujeme cestou vľavo hore kopcom.

O pár desiatok metrov vyššie pokračujeme doľava na spevnenú cestu.


Na rázcestí o pár metrov ďalej pokračujeme priamo.

Po chvíli odbočíme na lesnú cestu doprava (na rázcestí sa nachádza smerová tabuľka na kalváriu).

Prechádzame popri plote asi 200 metrov na otvorené priestranstvo.


Šípka pár metrov ďalej nás nasmeruje do lesa (doprava).

Na okraji lesa treba pohľadať chodníček, ktorý nás bude viesť popri zastaveniach hlbšie do lesa.

Popri chodníku sa okrem zastavení nachádzajú aj lavičky.

Od zastavenia číslo X pokračujeme chodníkom do kopca.

Lano pri chodníku nám pomôže zdolať strmšie úseky.

Pri zastavení číslo XI sa chodník rozdvojí a my si môžeme vybrať, či pôjdeme kratšou, no strmšou cestou rovno hore, alebo krátkou zachádzkou chodníčkom vpravo. Obidva chodníky nás po nejakých 15 minútach dovedú na vrcholovú lúku s krížom.
My pokračujeme chodníčkom vľavo (rovno hore).

Smer nám udávajú laná pri chodníku, ktoré nám výstup uľahčia.


Napojíme sa na chodníček, ktorým pokračujeme doľava.

Záverečný výstup a prichádzame do cieľa.


NÁVRAT:

Pri návrate sa vrátime k miestu pod vrcholom, kde sme sa napojili na záverečný chodník. Na zostup využijeme menej strmý chodníček vľavo (obídeme úseky s lanom).

Na okraji lesa pri kríkoch chodník odbočí prudko doprava a dovedie nás k zastaveniu číslo XI, odkiaľ pokračujeme rovnako, ako sme sem prišli.