Kam ísť

Kríž Jána Pavla II. Valaská Dubová

Kríž sa nachádza vo Valaskej Dubovej. Je umiestnený v lese nad obcou v lokalite Žiarec. Nachádza sa 1,1 km od zastávky autobusu „Valaská Dubová,,OcÚ“.

– Kríž bol postavený v roku 2003 ako poďakovanie za tretiu návštevu Jána Pavla II. na Slovensku.
– Kríž je mramorový so sochou Krista.
– Je umiestnený na betónovom podstavci obloženom mramorom.
– Kríž požehnal Mons. prof. ThDr. František Tondra.
– Kríž je orientovaný na juh.
– Pri kríži sa nachádza sedenie.
– Od kríža je výhľad na časť Dolného Liptova.
– Kríž tvorí ukončenie krížovej cesty.