Kam ísť

Kalvárie a krížové cesty sú špecifické sakrálne stavby tvorené zastaveniami stvárňujúcimi pašiový príbeh cesty odsúdeného Krista a jeho ukrižovanie na hore Golgota. Tvorí ich súbor vyobrazenia jednotlivých zastavení Krista formou obrázkov, sôch či krížov. Tieto stavby významne a pôsobivo dotvárajú charakter krajiny. Majú rôznu výtvarnú a umeleckú hodnotu a odrážajú obraz krajiny a spoločnosti územia, kde sa nachádzajú.