Kam ísť

Kostol Povýšenia sv. Kríža v Lúčkach

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža sa nachádza v obci Lúčky, z centra Ružomberka je vzdialený asi 13 km.

S jeho výstavbou sa začalo v roku 1820, stavba bolo dokončená za 4 roky. Náklady hradila Uhorská kráľovská komora. Vysvätený bol na sviatok Povýšenia svätého Kríža v roku 1825.

Kostol, situovaný na návrší v strede obce, na konci 19. storočia vymaľoval akademický maliar Jozef Hanula. Z Hanulových malieb sa zachovali len 2 obrazy: Ukrižovaný za oltárom a sv. Kliment s pltníkom nad organom. V 30. rokoch 20. storočia kostol vymaľoval akademický maliar Alojz Fellegi. Z týchto malieb stoja za povšimnutie napríklad obrazy Krížovej cesty.

V tom istom období bol postavený aj nový hlavný oltár. Ten má bohatú dekoratívnu výzdobu s kvalitnou sochárskou prácou v podobe sochy Ukrižovaného. Okrem hlavného oltára sú v kostole aj dva bočné oltáre: oltár Navštívenia Panny Márie a oltár Lurdskej Panny Márie. Zaujímavá je aj krstiteľnica, ktorej hodnotu zvyšuje nápis s presným datovaním (1818).

Za povšimnutie stojí aj pieskovcová krstiteľnica, ktorá stojí na štvorcovom podstavci. Vnútri je vložená medená tepaná misa na svätenú vodu. Na vrchole vrchnáka je ríšske jablko.

Zaujímavosťou je, že v roku 1925 požehnal dva zvony vo veži kostola (Svätá Rodina a Svätý Kliment) známy slovenský národovec Andrej Hlinka. V roku 1987 bol slávnostne posvätený nový 550-kilový zvon Kornel.