Kam ísť

Iné (sakrálne pamiatky)

Okrem klasických sakrálnych stavieb môžeme medzi ne počítať aj kláštory, hrobky, modlitebne či pútnické miesta. Ružomberok disponuje mnohými z nich, napríklad kláštorom, hrobkami významných historických osobností, modlitebňami a miestami výnimočných bohoslužieb v prírode. V okolí mesta nájdeme taktiež množstvo takýchto stavieb, ktoré sú umiestnené do nádherného prostredia tunajšej prírody.