Kam ísť

Studnička pod Dutkovou lúkou, Černová

Studnička sa nachádza vedľa spevnenej cesty v hornej časti Čutkovskej doliny. K studničke vedie značený turistický chodník, cyklotrasa alebo náučný chodník od rekreačného areálu na začiatku doliny. Od areálu je vzdialená asi 4,5 km.

Informácie:
– Studničku tvorí opracovaný a natretý peň postavený nad prameň.
– V pni je osadený drevený dvojkríž.
– Voda vyviera zo skalnatého podložia pod svahom a vteká do plastovej skruže pod studničkou.
– Voda sa v studničke naberá načretím.
– Studničku využívajú najmä okoloidúci návštevníci doliny.
– Studnička sa nachádza v pohorí Veľká Fatra v Ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Popri studničke prechádza žlto značená cyklotrasa z Vtáčnika na ružomberskú kalváriu.
– Popri studničke prechádza modro značená turistická trasa z Čutkovskej doliny cez Malinné do Ružomberka.
– Popri studničke prechádza náučný chodník Známa neznáma.